Ansvarserklæring læses og godkendes

Tak fordi du tager dig tid til at udfylde vores ansvarserklæring.
Med min underskrift/angivelse af navn på denne erklæringbekræfter og accepterer jeg følgende vilkår i forbindelse med mit besøg hos Hirtshals Surf og Natur:

 • At alle aktiviteter er på eget ansvar, ligesom det gør sig gældende for deltagelse i arrangementer med aktiviter .
 • At jeg præsenteres for grundlæggede teknikker inden jeg benytter faciliteter og udstyr
 • At jeg agter at følge anvisninger modtaget både før og under færdsel og deltagelse i aktiviteter på at mindske risikoen for skader og uheld for mig selv og andre.
 • At Hirtshals Surf og Natur ( CVR 40971475) ikke kan stilles til ansvar for eventuel personskade, materielle skader, tyveri e lier lignende.
 • At jeg påtager mig det fulde ansvar for skader forvoldt af mig på enten personer eller materialer som følge af handlinger, de r er i uoverensstemmelse med de modtagende instruktioner fra Hirtshals Surf og Natur og dets personale.
 • At jeg ikke er under indflydelse af alkohol eller euforiserende stoffer, og at Hirtshals Surf og Natur ved mistanke har ret til at nægte mig adgang til aktiviteterne såfremt de vurderer, at det vil påvirke sikkerheden.
 • At jeg ikke lider af sygdomme, der kan påvirke sikkerheden for mig selv eller andre gæster, og at jeg oplyser personalet i Hirtshals Surf og Natur om eventuelle lidelser, der kan skabe tvivl om mulighed for deltagelse.
 • At jeg ikke er gravid.
 • At jeg ved overtrædelse af reglerne, uforsvarlig eller upassende opførsel kan bortvises fra udstyr og aktivitet uden mulighed for refusion af betaling.
  At jeg er bekendt med at der kan forekomme optagelse med video og lyd, med henblik på at sikre brugernes sikkerhed og overholdelse af ordensreglerne.
  Jeg bekræfter hermed, at jeg har læst og forstået ovenstående punkter, og at jeg er klar over, at denne ansvarserklæring fungerer som en kontrakt mellem mig og Hirtshals Surf og Natur . Såfremt ansvars-erklæringen ikke fornys indenfor en periode af 12 måneder efter oprettelsen, vil erklæringen ikke længere kunne anvendes, hvorfor en ny erklæring skal afgives. Ansvarserklæringen bliver sle ttet 3 år efter senest rettidige fornyelse. Indtil sletningen vil ansvarserklæringen blive gemt som dokumen-tation. Derudover vil oplysninger om brugerne, på et anonymiseret grundlag, kunne indgå i Hirtshals Surf og Natur
  Ved at udfylde dit navn (eller navnet på din forælder/værge)på underskrift formularen giver du en skriftelig signatur og bekræfter dermed ovenstående. Dette samtykke opbevares sammen med indholdet af ansvarserklæringen. Hirtshals Surf og Natur opbevarer ansvarserklæringer og personoplysninger skriftligt , fortroligt og i overensstemmelse med de gældende persondataregler, og ansvarserklæringen kan kun tilgås af særligt betroede medarbejdere hos Hirtshals Surf og Natur , som er blevet instrueret i kravene til sikker håndtering af personoplysning samt i de gældende regler for håndteringen af persondata.